Til deg som er deltager

Nyttig informasjon. 

Gratis utlån av utsyr til barn og unge
Det fleste Frivilligsentralene har utlånssentraler der man kan låne diverse utstyr gjennom hele året. Mangler du utstyr er dette et gratis tilbud alle kan benytte seg av. Ta kontakt med din nærmeste Frivilligsentral for nærmere informasjon:

Indre Østfold kommune Askim Frivilligsentral
  Mysen Frivilligsentral / Kirkens Bymisjon
  Hobøl Frivilligsentral
  Spydeberg Frivilligsentral
  Trøgstad Frivilligsentral
Rakkestad kommune Rakkestad Frivilligsentral
Skiptvet kommune Skiptvet Frivilligsentral


Støtteordninger
Kommunene har ulike ordninger for støtte til barn og unge som ønsker å delta på Ferieaktiviteter. Ta kontakt med kommunen der du bor, og forhør deg om hvilke støtteordninger som finnes. 

Indre Østfold kommune

  • Indre Østfold kommune har i år en tilskuddsordning for «Inkludering av barn/unge i lavinntekstsfamilier». Denne tilskuddordningen gjør det mulig å søke om økonomisk støtte til en sommeraktivitet. For nærmere informasjon ta kontakt med SLT koordinator Vegard Halvorsen i Indre Østfold kommune, vegard.halvorsen@io.kommune.no eller mobil.: 913 85 393
     
  • Skolene i Indre Østfold kommune har i år fått ekstra tilskudd til å gjennomføre «sommerskole» til elever i grunnskolen. Dette tilbudet vil bli organisert og informert gjennom skolene, elever vil få nærmere informasjon om dette tilbudet før sommerferien starter. Så snart vi har mer informasjon om tilbudet, legger vi det ut på dennen siden - så følg med.

Rakkestad kommune

  • Barn og unge i Rakkestad – trenger dere utstyr for sommerens ferieøyeblikk?
    Hør med Utlånsrommet til Frivilligsentralen i Rakkestad for å se om de kan ha noe dere kan låne til turen deres. De har mange utlånsmuligheter for ulike sommeraktiviteter. For nærmere informasjon se her

Skiptvet kommune

  • Skiptvet kommune har opprettet en aktivitets- og kontigentkasse for å støtte barn og ungdom som ikke har økonomi til å delta i aktiviteter og ferieopplegg. For nærmere informasjon se her.

 

 

Del: