Besøksgård i Hobøl 2022

Gammeldags gårdsliv på Narvestad gård i Hobøl

På gården og i nærmiljøet skal du få lære om planter, dyr og tradisjonelle måter å drive gården på. Du får være med på slått og hesjing på gamlemåten. Og selvsagt mate og stelle med dyrene.

I løpet av tre dager på gården skal vi lære om planter og dyr som finnes i kulturlandskapet. Vi skal også lære om tradisjonelle måter å drive gården på og bli klare over hvordan dette henger sammen.

Vi begynner med de små plantene og dyrene som omgir oss og går på jakt etter både blomster og bier i nærområdet.Vi vil lære om hvordan folk levde og drev gården før maskinene gjorde sitt inntog i landbruket. Den historiske reisen starter på gårdens museum, der du vil se og lære om gjenstander og utstyr som var vanlige for 100 år siden.

Alle skal få være med på slått og hesjing på gamlemåten. Og når gresset har tørket til høy, må det kjøres på låven for lagring. Det blir nok gode muligheter for hopping i høyet!

Uken vil by på både læring og utforsking, i tillegg til mye fysisk aktivitet og stell og mating av dyrene.

Alder

Barn 8-12 år

Sted

Narvestad gård, Gamle Sånervei 442, 1827 Hobøl

Tid

mandag 1. august til onsdag 3. august kl. 10.00 – 15.00

Pris

Kr 500,- betales ved påmelding til kontonummer: 1100.46.09613

Påmelding

Påmelding sendes til epost mskjelderup@mil.no innen 25. juli

Påmeldingen skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, telefon og e-postadresse. 

Utstyr

Klær og sko etter vær, ta med egen matpakke og vannflaske 

 

Del: